ЗА НАС

    Разположена в полите на Централен Балкан, в живописния град Габрово, детска градина „Явор” съществува от 1961 г. Близо половин век педагогическия екип служи на  каузата – чрез образование, култура и творчество да изгради у бъдещите поколения, общочовешки ценности, гарантиращи оцеляването на света не само физически, но и духовно.

    Основата цел на екипа  е създаване и осигуряване  на подходящи условия и среда,  които да съдействат  и да стимулират   пълноценното  развитие на детето, неговото интелектуално-личностно изграждане, индивидуални и физически способности, дарования и  таланти. Възпитаниците са разпределени  в осем групи, за тях се  се грижат хора белязани с дарбата да обичат.

    Базата е в  две отделни сгради, които се намират в общ двор. Помещенията са просторни и уютни  с  обособени кътове за игра и дейности по избор, оборудвани в съответствие с възрастта на децата с играчки и пособия , технически средства.

    Екипът на ДГ "Явор" има опит и с  управлението  на няколко малки проекта  свързани с финансирането за подобряване, обогатяване и създаване  на съвременна материална база. По този начин е реновиран и обзаведен кабинетът по музика със съвременна озвучителна и музикална система. Оборудвани са логопедичен кабинет, кабинет за деца със специфични образователни потребности, библиотека, физкултурен салон, един от вътрешните дворове е оборудван като площадка за игра на децата от малките групи.

    Екипът се включи  в първия за Габровска област международен проект по програма „Еразъм”  + : „ Act together be creative ‘. В него заедно със страните партньори  / Румъния, Латвия, Унгария, Турция / през периода 2014-2016 г. бяха изпробвани различни техники и подходи в областта на визулните изкуства, които бяха популяризирани сред учителската и родителска общност.

  За възпитаниците  се грижат високо кавлифицирани специалисти – детски учители, музикален ръководител, психолог, логопед.

    Предлагат се и разнообразни допълнителни форми на обучение по желание на родителите: английски език, баскетбол, футбол, йога, народни танци, модерен балет, детско куклено студио „Бърборино”.

    Традиционно добро е нашето сътрудничество с местните институти на културата и НПО: ИМКА – Габрово, ЖБД „Майчина грижа”, Читалище и библиотека „Априлов-Палаузов”, Клуб на будителите,  РИМ – Габрово, ПП „Българка”, ДНП „Централен Балкан”,  Габровска търговско промишлена палата, сдружение „Планета Габрово” и др.

    Дългогодишно е участието на децата и колегията  родителите  в  традиционни габровски събития – карнавалът, част от традиционния фестивал на хумора и сатирата, инициативи на ЕМО „Етър” и АИР „Боженци”, Музей Дом на хумора и сатирата и др.

    По инициатива на колегията през 2005 г  Габрово е домакин на първата национална научна конференция по въпросите на екологичното възпитание „Имам нужда от земята и земята има нужда от мен”. Издаден е сборник под научната редакция на проф. д-р Ирина Колева. В резултат на ползотворното сътвудничество между  ДА – Габрово  и Национален музей на образованието е публикувана историята на предучилищното възпитание в Габрово от създаването му до 1944 г и организирана изложбата „Ретроаспекти на предучилищното образование”.

  Мисията на детската градина е обединена от мотото : „Да действаме - заедно! ‘

    Тя отразява разбирането, че чрез съхраняване достиженията на предходните поколения учители и цивилизованата възприемчивост към новостите и тенденциите, заедно и с подкрепата на родителската общност можемда изградим основите на новата човешка личност, адекватна на съвременния високо технологичен и противоречив свят, в който живеем.

  © 2017 All Rights Reserved. Designed By SVETLOPIS

  Please publish modules in offcanvas position.